Wednesday, October 20, 2010

THE CHRONOLOGICAL HISTORY OF THE LOZI LITUNGASHIP (LINEAGE OF KINGS OF BAROTSELAND)

THE CHRONOLOGICAL HISTORY OF THE LOZI LITUNGASHIP (LINEAGE OF KINGS OF BAROTSELAND)


1. Mbuyuwamwambwa

2. Mboo Muyunda

3. Inyambo

4. Yeta I

5. Ngalama

6. Yeta II (Nalute)

7. Ngombala

8. Yubya

9. Mwanawina I

10. Mwananyanda

11. Mulambwa

12. Sipopa Lutangu 1864 – 1876

13. Mwanawina II 1877 – 1878

14. Lubosi Lewanika 1878 – 1884

15. Akufuna Tatila 1884 – 1885

16. Lubosi Lewanika 1885 – 1916

17. Litia Yeta III 1916 – 1946

18. Lubosi Imwiko I 1946 – 1948
(Imutakwandu) - Son to # 16

19. Mwanawina III 1948 – 1968

20. Mbikusita Lewanika 1968 – 1977


21. Ilute Yeta IV 1977 – 2000

22. Lubosi Imwiko II 2000 – To date ( Son to #18 )